📮HISAAB WA JAZA PAR IMAAN LANA

📮HISAAB WA JAZA PAR IMAAN LANA

Transliteration By : Bint iqbal

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


            🍃بسم اللہ الرحمٰن الرحیم🍃
➖Hisaab aur jaza par imaan lana yani bande ke tamam aamaal ka hisaab hoga aur uske mutabiq usey poora badla diya jayega aur iske saboot par bhi kitaab o sunnat aur ijma muslimeen sab dalalat karte hain. 

          ⚜Allah taala ka irshad hai :
                 ▫🍃”Beshak hamari taraf hi unko laut kar aana hai phir hamare hi zimma unka hisaab lena hai.”

📕(Surah Ghashiya :25-26)
⚜Ek aur maqam par irshad baari taala hai :
▫🍃Aur jo koi ( Allah ke huzoor ) neki le kar aayega usko waisi das nekiyan milengi aur jo buraiee laayega usey saza waise hi milegi aur unpar zulm nahi kiya jayega.”

📘( Surah Al -Anaam : 160 )
⚜Ek aur jagah Allah taala farmata hai :
                 ▫🍃Qayamat ke din hum darmiyan mein laa rakhen ge theek theek tolne wali tarazoo ko. Phir kisi par kuch bhi zulm na kiya jayega. Aur agar ek raaee ke dane ke barabar bhi amal hoga hum usey laa hazir kerenge aur hum kafi hain hisaab kerne wale.”💫

(Surah Al-Ambiya :47) 
       ➖Ek Hadees me ata hai
🔴Abdullah bin Umar razi Allah anhu se bhi marwi hai ke Nabi sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :”Qayamat ke roz Allah Ta’ala momin shakhs ko apne qareeb bulaa kar apne parde se dhaanp lega aur usse puchega ke kya tujhe falan gunah yaad hai? Kya falan gunah tujhe yaad hai?

Woh jawab dega, haan, ai mere Rabb!

                       

Yahan tak ke jab woh apne gunaaho ke iqraar ke baad yeh samajh lega ke woh tabah o barbaad ho gaya hai, to Allah Ta’ala farmayega : mein ne duniya mein tere gunaaho ki parda poshi ki thi, aaj mein tere un gunaaho ko maaf karta hun, chunanche usko uski nekiyon ka aamaal nama de diya jayega, lekin kafir aur munafiqeen ke mutalliq un par gawah (Malaikah, ambiyah, aur tamam jinn wa ins sab) kahenge ke : “yehi woh log hain jinhon ne apne rab ko jhutlaya, khabardaar zaalimon par Allah ki laanat hai.”

📚( Sahih bukhari : 2441 )
✔Aur Nabi sallallaho alaihi wasallam ki sahih hadees se saabit hai ke 

“jis ne neki ka iradah kiya aur neki nahi ki, Allah Ta’ala apne yahan uske liye poori ek neki likh deta hai aur jisne neki ka iradah karne ke baad woh neki karli to Allah Ta’ala us ek neki ko apne yahan das guna se saat sao guna balke isse bhi ziyada nekiyan likh deta hai aur jab koi kisi badi(evil deed) ka iradah karke uspar amal na kare to Allah Ta’ala apne yahan ek mukammal neki likh deta hai, pas woh badi par amal bhi kar guzre, to Allah Ta’ala apne yahan ( uske nama aamaal mein ) sirf ek hi badi likhta hai.” 

📗( Sahih bukhari : 6491 )
              ▪Qayamat ke roz tamam insani aamaal ke hisaab kitaab aur unki jaza o saza ke isbat par tamam musalmanoon ka ittafaq hai aur hikmat ka taqaza bhi yahi hai kyunke Allah Ta’ala ne kitaaben nazil kee, Rasool bheje jo ehkaam Shariat ko laaye the inhen qubool karna aur un mein se jin ehkaam par amal karna wajib tha, un par amal karna bandon par farz kiya. Jo log uski Shariat ke mukhalif hain, unn ke sath qataal ko wajib qarar diya, unke khoon, unki aulaad, unki aurton aur unke maalon ko halal qarar diya. To agar un tamam aamaal ka hisaab kitaab hi na ho aur na unke mutabiq jaza o saza di jaye to yeh tamam ehkaam bekar aur fizool befaidah qarar paate hain halaanke tamam jahanon ka parvar-digaar to har nuqs se paakizah hai ,
✔Chunanche is haqeeqat ki taraf Allah Ta’ala ne khud ishara farmaya hai :
             ▫🍃”Phir hum unn logon se zaroor poochenge jinke pass Rasool bheje gaye they aur hum Rasoolon se zaroor poochenge.”💫

                      ▫🍃”Phir hum chunke poori khabar rakhte hain unke roo baroo bayan kar denge. Aur hum kuch be khabar na they.”⚡

📕( Surah Al -Araaf : 6-7 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: