Monthly Archives: March, 2017

📮RASOOL’ALLAH sallallaho alaihi wasallam KI MOHABBAT WA TAZEEM KA WAJOOB

🍃بسم اللہ الرحمن الرحیم 🍃

📮RASOOL’ALLAH sallallaho alaihi wasallam KI MOHABBAT WA TAZEEM KA WAJOOB

Join Our Telegram Channel 

https://ⓣelegram.me/paighaameislam


Fazilat-ul-Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizullah
✒Romanised by : Mohammadiyah


🔴Bande par sab se pehle Allah ta’ala ki mohabbat zaruri hai, yeh ibadat ki sab se azeem qism hai.

➖Allah taala ka irshad hai :📕

▫🍃aur jo imaan wale hain woh to Allah ta’ala hi se sab se ziyada mohabbat karte hain🍃▫

📕Surah Baqara :165

➖Is liye ke Allah taala hi apne bandon ka munaim haqeeqi(true giver) hai, jisne saari zahiri o baatini nematon se bandon ko nawaza hai. Phir Allah ta’ala se mohabbat ke baad uske Rasool Mohammad sallallaho alaihi wasallam se mohabbat wajib hai, is liye ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne bandon ko Allah ta’ala ki taraf dawat di, is ki Maarfat se humkenar kiya, uski Shariat ko pahunchaya aur uske ehkamaat ko bayan farmaya. Aaj musalmanon ko jo duniya aur akhirat ki bhalai haasil hai woh usi Rasool sallallaho alaihi wasallam ki badaulat haasil hai. ⚡

Koi shakhs Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki ita’at aur ittebaa ke baghair jannat mein daakhil nahi ho sakta. 

✔Ek hadees ke alfaaz hain :

🍃jis ke andar teen cheeze hon gi woh imaan ki mithaas payega, woh yeh ke Allah aur uske Rasool sallallaho alaihi wasallam uske nazdeek doosri har cheez se ziyada mehboob hon aur kisi shakhs se mohabbat karta ho to sirf Allah Taa’la ke liye karta ho aur kufr ki taraf lautna, uske baad ke Allah Ta’ala ne usey is se nikala hai, aisa hi napasand karta ho jaisa ke aag mein daaley jane ko na pasand karta hai.

📚Bukhari Al Imaan, 16

البخاری الإیمان ( 16 ), muslim الإیمان ( 43 ), الترمذی الإیمان ( 2624 ), النسائی الإیمان وشرائعه ( 4988 ), Ibn ماجه الفتن ( 4033 )

Is hadees se pata chala ke Rasool’Allah sallallaho alaihe wasallam ki mohabbat Allah ta’ala ki mohabbat ke tabe hai aur uske sath lazim hai aur rutbe ke aitbaar se dusre darjah par hai. Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat aur Allah ta’ala ke alawa deegar tamam mehboob cheezon se aap ki mohabbat ko muqaddam rakhne se mutaliq hadees ke alfaaz yeh hain :
🍃”Tum mein se koi us waqt taq pakka momin nahi ho sakta jab tak ke mein uski aulaad uske walidain aur tamam logon se ziyada mehboob nah ho jaoon.”⚡

📘Sahih Bukhari Al iman, 15

 البخاری الإیمان ( 15 ), muslim الإیمان ( 44 ), النسائی الإیمان وشرائعه ( 5013 ), Ibn ماجه المقدمة ( 67 ), الدارمی الرقاق ( 2741 ) .

➖balke ek hadees mein to aaya hai ke ek momin ke liye zaruri hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ko apne nafs se ziyada mehboob rakhe.⚡

🔴Syedna Umar bin Khattab Razi Allahu Anha ne ek martaba arz kiya ke :

*🍃”Ai Allah ke Rasool sallallaho alaihi wasallam ! Aap mere nazdeek duniya ki har cheez se mehboob hain siwaye mere nafs ke, Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai jab tak main tumhare nafs se bhi ziyada mehboob nah ban jaoon baat nahi banegi. Yeh sunkar Syedna Umar ibn Khattab Razi Allahu anha ne arz kiya : (agar aisi baat hai to) yaqeenan Allah ki qasam ! is waqt Aap sallallaho alaihi wasallam mere nafs se bhi ziyada mehboob hain, Aap sallallaho alaihi Allah wasallam ne farmaya : ab sahih hai ai Umar ).

📒Sahih Bukhari, 6257

 البخاری الأیمان والنذور ( 6257 ), أحمد ( 4 /336 

☑Is se yeh baat wazeh ho gayi ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat wajib hai aur Allah ta’ala ki mohabbat ke ilawa duniya ki har cheez ki mohabbat par muqaddam hai. Isliye ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat Allah Ta’ala ki mohabbat ke tabe aur usko lazim hai. 

Jaise ke Irshaad e Baari Taa’la hai

_*”(Ai paighambar! logon se) kah do ke agar tum Allah se mohabbat rakhte ho to meri pairwi karo, Allah bhi tum se mohabbat karega aur tumhare gunaho ko maaf kardega”

📗Al-Imran :31

is liye yeh mohabbat bhi Allah Ta’ala ki raah mein hai aur usi ke liye hai aur Allah Taa’la ki mohabbat momin ke dil mein jitni badhegi utni hi Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat badhegi aur Allah Ta’ala ki mohabbat agar ghategi to Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki mohabbat bhi ghategi, aur jo koi bhi Allah Ta’ala ka mehboob hoga to usse Allah Ta’ala ki khatir mohabbat rakhi jayegi. 

🍃Allah aur Rasool sallallaho alaihi wasallam se mohabbat rakhe jane ka taqaza yeh hai ke hum unki ( bina ghulu ke ) tazeem o touqeer mein koi kasar nah utha rakhen aur unhi ki itteba karen unke qoul ko har ek ke qoul se muqaddam rakhen aur un ki sunnat ki bohat ziyada tazeem karen ( aur is par amal karen ) .

🍃🔴ALLAMA IBN QAIYYEEM RAMIMULLAH FARMATE HAIN:

➖” Insan se mohabbat aur uski tazeem, agar Allah se mohabbat aur uski tazeem ke tabe(yani Allah ki ita’at) hai to woh jaaiz hai. Jaise Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam Allah se mohabbat aur aap ki tazeem, aap ki yeh mohabbat o tazeem darasal aap ko Rasool bana kar bhejne wale se mohabbat aur uski tazeem ki takmeel hai. *Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki ummat Aap sallallaho alaihi wasallam se mohabbat is liye karti hai ke Aap sallallaho alaihi wasallam Allah ta’ala ko mehboob hain aur Aap sallallaho alaihi wasallam ki tazeem o Takreem is liye karti hai ke Allah ta’ala ne Nabi sallallaho alaihi wasallam  ko yeh izzat wa martabah Ata farmaya hai. Lehaza Nabi sallallaho alaihi wasallam se mohabbat Allah taala se mohabbat ka ek juz(hissa) hai ya Allah taala se mohabbat ka nateeja hai.

*🍃Maqsood yeh hai ke Allah ta’ala ne Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ki shakhsiyat mein itni mohabbat o ra’ab(ahteram) daal diya tha, yahi wajah hai ke koi bhi insaan kisi insaan ke liye itna mehboob, izzatdaar wa ahteraam wala nahi hai jitna ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam apne sahaba karaam ke nazdeek mehboob, izzatdaar aur ahteraam wale they .

♦🔷Syedna Amro bin Aas Razi Allahu anhu ne islam qubool karne ke baad kaha tha ke *qubool islam se pahle Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam se ziyada mabghoos(hateful) shakhs mere nazdeek koi nahi tha, lekin ab qubool islam ke baad Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam se mehboob tareen aur izzatdaar shakhs mere nazdeek koi nahi, agar mujh se aap ka huliya bayan karne ko kaha jaye to mein kuch nahi bol sakta is liye ke aap ki touqeer o Ajlal(buland martabah) mein kabhi aap ko jee bhar ke nahi dekh saka .

♦🔷Sayedna Arwa bin Mas’ood Razi Allahu anhu ne Quraish se kaha tha, Ai logo! Allah ki qasam mein qaisar wa kasra(Badshahi) aur deegar shaahaan(Shaahi saltanat) mumalik ke darbaar mein gaya hun lekin kisi ko bhi aisa nahi paaya ke uske ahbaab o ashaab uski itni tazeem karte hon jitni tazeem Mohammad sallallaho alaihi wasallam  ke ahbaab o ashaab unki karte hain. Allah ki qasam unki tazeem wa Takreem(izzat wa adab karna) aur Ajlaal(Buland martabah) wa ra’ab( ahteraam) mein unse nazar nahi milate, jab wo thukte hain to kisi sahabi ki hatheli hi mein parta hai jise woh apne chehre aur seene par mal lete hain aur aap jab wuzu karte hain to woh wuzu ke pani ke liye aapas mein lad padte hain’✨ 

📒Jala’i Al – Afham :120-121

🔚

Advertisements