📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES) Part-6✔(Complete)

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
      Part-6✔(Complete)

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Asma wa Sifat kise kahte hain ❓📓Part – 3

🔴Aulaad dene ya na dena wala, beti ya beta dene wala sirf Allah Ta’ala hi hai

✔”Allah ta’ala zameen aur aasmaan ki baadshahi ka malik hai jo kuch chaahta hai paida karta hai jise chahta hai ladkiya deta hai jise chahta hai ladkey deta hai jise chahta hai ladkey aur ladkiya mila jula kar deta hai aur jise chahta hai baanj kar deta hai wo sab kuch jaanta hai aur har cheez par qaadir hai”.
📘(Surah Shura 42 : 49-50)

🔴Sehat aur shifa dena wala sirf Allah Ta’ala hi hai

✔”Allah ta’ala ne mujhe paida kiya wahi meri rehnumayi farmata hai wahi mujhe khilaata hai aur pilaat hai aur jab mein bimaar ho jata hu to mujhe shifa deta hai wahi mujhe maut dega aur phir dobaara zindagi bakhshega usi se mein ummed rakhta hu k rooz e jaza meri khata maaf farmayega”.
📙(Surah Shu’ara 26 : 78-82)

🔴Hidayat dena sirf Allah Ta’ala ke hi ikhteyar me hai

✔”Ae Nabi tum jise chaho use hidayat nahi de sakte lekin Allah jise chahta hai hidayat deta hai aur Allah ta’ala un loogo se khoob wakif hai jo hidayat qubool karne wale hai”.
📗 (Surah Qasas 28 : 56)

🔴Neki karna aur gunah se bachne ki taufeeq dene wala Allah Ta’ala hi hai

✔”Hazrat Shuaib Alaihis Salaam ne apni qaum se kaha, mein kuch ni chahta siway(tumhari) islaah ke,jahatak mujhse ho sake.Aur mujhe (uski) taufeeq milna,Allah ki madd ke siwa (mumkin) nahi.Maine usi par  bharosa kiya hai aur usi ki taraf ruju karta hu”.
📗(Surah Hood 11 : 88)

HADEES

✔☘Muaaz bin Jabal Razi Allahu Anhu farmate hai Rasool Allah Sallallahu Alaihi Wa Sallam ne mera haath pakad kar farmaya “Ae Muaaz! Allah ta’ala ki qasam mujhe tum se bahut muhabbat hai, phir Aap Sallallahu Alaihi Wa Sallam ne irshad farmaya “Ae Muaaz! mein tujhe taakeed karta hu ke kisi (farz) namaz ke baad ye kalmaat kehna na chhorna

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

Yani “Ya Allah! mujhe, shukr aur behtareen ibadat karne ki tofeeq ata farma”.
📚(Abu Dawood Kitabul Witr Hadees no. 1522)

🔴Nafa aur Nuqsan ka Malik sirf Allah Ta’ala hi hai

✔”(Ae Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam) in munafiqo se kaho kaun hai jo tumhare muamaley mein Allah ta’ala k faisley ko rokne ka kuch bhi ikhtayaar rakhta hai agar wo tumhey nuksaan pahuchana chahey ya nafa pahuchana chahye? tumhare aamaal se Allah ta’ala poori tarah ba’khabar hai”
📕(Surah Fatah 48 : 11)
🔚
(Complete)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: