📮QURBANI KI FAZEELAT AUR USKA MAQSAD

📮QURBANI KI FAZEELAT AUR USKA MAQSAD

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴QURBANI KI TAREEF

Qurbani ka lughwi ma’na
1.”Qurbani wo janwar hai jo khuda ki raah me Qurban kiya jaaye”
📘(firozul-lughat:953)

2.”Qurbani wo amal hai jisse Allah Ta’ala ka qurb(nazdeeki) hasil kiya jata hai.”
📘(Al qamoosul muheet)

🔴QURBANI KI FAZEELAT

Qurbani Ibraaheem Alailhissalam ki azeem tareen sunnat hai, ye amal Allah Ta’ala ko itna pasand aya ke is amal ko Qiyamat tak musalmano ke liye azeem sunnat qarar diya aur is azeem sunnat ko hamare pyare nabi Mohammad sallallaho alaihi wasallam ne apna dayemi(hamesha ka)  amal banaya.
Allah Ta’ala farmata hai :
“Bas tu apne Rab ke liye namaz padh aur Qurbani kar”
📗Al-Kausar, Ayah:2

🔴QURBANI KA MAQSAD

Qurbani ka maqsad mahez Allah ki raza hasil karna, uska qurb talash karna aur taqwa ka husool(hasil karna) hona chahiye, qurbani me kisi makhlooq ki raza talash karna ya Allah ke siwa kisi aur ki khushnudi chahna haram hai. Jaise ki Allah Ta’ala farmata hai:

“Aap kah dijiye yaqeenan meri namaz meri qurbani mera jeena aur mera marna khalis Allah ke liye hai. ”
📘Surah An’aam, Ayah :162

Aur ek dusre maqam pe Allah Ta’ala ne farmaya :
” Allah ko na to tumhari Qurbaniyo ka gosht pahuchta hai aur na unke khoon, lekin use tumhari taraf se(tumhare dilo ka) taqwa pahuchta hai.”
📙Surah hajj, Ayah:37

Lehaza Qurbani me Riyakari(dikhawe) ka amal dakhil na ho aur isi tarah qurbani me khilaf e shari’at umoor aur Allah ta’ala ko naraz karne wale bure amal se bacha jaye taki Allah hamari Qurbani qubool kare.

🔴QURBANI KAB KARNI CHAHIYE

Qurbani namaz ke baad karni chahiye jaise ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

“Jisne namaz se pahle zubah kar liya to uski Qurbani nahi hui. ”
📚Sahi Bukhari, 5545

Jisne namaz se pahle zubah kiya usne mahez apne khatir (janwar)zubah kiya aur jisne namaz(eid) ke bad jaanwar zubah kiya to yaqeenan uski Qurbani puri ho gayi aur usne musalmano ki sunnat pali.
📚Sahih Bukhari, 5546

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: