Monthly Archives: September, 2016

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)  Part-3✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
        Part-3✔

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Uloohiyaat(ibadaat) kise kahte hai❓

🔴Har wo khana jispe Allah ke alawa kisi aur ka naam liya gaya ho wo Haraam hai.Sari nazar niyaz aur mannat ka haqdar wahi hai.

✔”Beshak Allah ta’ala ne tum par murdaar, khoon, khinzeer ka gosht aur wo har cheez jo Allah ta’ala k alawa kisi doosre k naam kardi jaye, haraam kar diya hai”.
📕(Surah Baqara 2:173)

🔴Raza aur khushnudi sirf Allah hi ki talab karni chahiye

✔”Rishtedaar, miskeen aur musafir ko uska haqq ada karo yahi tarz e amal behtar hai un logo ke liye jo Allah ta’ala ki khushnudi chahte hai aur wahi log falah paane wale hai”.
📗 (Surah Room 30 : 38)

🔴Tamam mohabbato pe ghalib Allah ki hi mohabbat honi chahiye

✔”Logo mein se kuch log aese hai jo Allah ta’ala k siwa doosro ko uska hamsar aur maddey muqabil banate hai, aur unse aesi muhabbat karte hai jesi muhabbat Allah ta’ala se karni chahiye halanke emaan wale to Allah ta’ala se toot kar muhabbat karte hai”.
📙(Surah Baqara 2 :165)

🔴Deen aur duniya ke tamam muamlaat me ita’at sirf Allah ki hi honi chahiye

✔”Humne har ummat mein ek Rasool bheja aur uske zariye sabko khabardaar kar diya k “Allah ta’ala ki ita’at karo aur Ghairullah ki ita’at se bacho uske baad unmein se kisi ko Allah ta’ala ne hidayat bakhshi aur kisi par gumrahi musallat ho gayi”.
📘(Surah Nahal 16 :36)

🔴Panah sirf Allah se hi maangni chahiye, kisi aur ke bas me ni ke wo kisi ko panah de sake

✔”Kaho mein panah maangta hu insaano k Rabb , insano k baadshah, insaano k haqeeqi mabood ki, us waswasa daalne wale k shar se jo baar baar palat kar aata hai, jo loogo k dilo mein waswasa daalta hai, khawah wo jinno mein se ho ya insaano mein se”.
📗(Surah Naas 114 : 1-6)

To be continue…………✒

Advertisements

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)  Part-2✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
        Part-2✔

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Tauheed e Uloohiyaat(ibadaat) kise kahte hain❓

Jawab📗Tauheed e Uloohiyaat se murad ye hai ke Allah hi haqeeqi aur akela mabud hai.Ibadat ki sari qisme(zubani, maali aur jismani) sirf Allah Ta’ala ke liye hi makhsus hai. Yahi wo tauheed hai jisko mushrikeen e makka samet har daur ke mushrik manne se inkar karte rahe. Ab dekhna ye hai ke kya ham khud is Tauheed pe qayam hai ya nahi❓

🔴Allah ke alawa koi ibadat ke layq nahi, insan ka jeena aur marna bas Allah ke liye hi hona chahiye

✔”Kaho meri namaz, meri tamam Qurbaniya mera jeena mera marna sabkuch Allah ta’ala Rabbul Alameen ke liye hai jiska koi shareek nahi usi baat ka mujhe hukm diya gaya hai aur sabse pehla musalman(Farmabardaar) mai hu.”
📘(Surah Anaam 6: 162-163)

✔”Aur (Ai Logo)tumhara mabud to bas ek hi hai, uske alawa koi ibadat ke layaq nahi, wo bahut rahem karne wala aur maherban hai.
📙(Surah Baqara 2:163)

🔴Haath bandh kar ba adab khade hona, Sajda aur Ruku ye sab Allah ke liye hi makhsus hai

✔”Apni namazo ki hifazat karo aur (khaas taur par) namaz e Asr ki aur Allah ta’ala k saamne is tarah adab se khade ho jese farmabardaar gulaam khade hote hai”.
📗(Surah Baqara 2: 238)

✔”Ai logo jo emaan laye ho! ruku karo, sajdah karo aur ibadat karo apne Rabb ki aur naik kaam karo taki falah paa sako”.
📕(Surah Hajj 22 :77)

🔴Dua sirf Allah Ta’ala se hi barah e raast mangni chahiye, Allah apne bando ke qareeb hai aur unki dua sunta aur qubul karta hai

✔”Ae Nabi! mere bande jab tumse mere mutalliq puche (to unhe bata do) ke mein unke qareeb hi hu jab koi dua karne wala mujhse dua karta hai to mein qubool karta hu Bas unhe chahiye ke wo mera hukm maane mujh par emaan laye taki raah e raast paa ley”.
📘(Surah Baqara 2:186)

To be continue………..✒

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES) Part-1✔

📮TAUHEED AUR USKE AQSAAM(TYPES)
Part-1✔

Bismillahhirrahmanirrahim

Tauheed se murad “Allah Ta’ala ko zaat, sifat, ibadaat aur uske huquq me munfarid(unique), yakta(ek) aur bemisaal manna hai.”
Tauheed islam ke 5 sutuno(pillars) me se sabse pahla sutun(pillar) hai. Aur tauheed hi islam ki pahchan hai aur imaan ka buniyaadi hissa hai.
Tauheed ki teen qisme hoti hai aur un teeno qismo pe iman lana farz hai.

1.Tauheed e Ruboobiyat(Zaat)

2.Tauheed e Uloohiyaat(Ibadaat)

3.Tauheed e Asma wa Sifaat

🔴Tauheed e Ruboobiyat(Zaat) kya hai❓

Jawab📗Allah Ta’ala ko kaynaat ki har chiz ka khaliq, malik, raziq aur kaynaat me tamam umoor ki tadbeer karne wala manna Tauheed e Zaat(Ruboobiyat) kahlata hai.Jaisa ke Allah Ta’ala farmata hai

✔”Kaho Allah yakta (ek) hai, Allah ta’ala sabse be-niyaaz hai aur sab uske mohtaaj hai, na uski koi aulaad hai, na wo kisi ki aulaad hai, aur na koi uska hamsar hai.”
📘 (Surah Ikhlas 112 : 1-4)

✔“Wahi Awwal bhi hai aur aakhir bhi, zahir bhi aur poshida bhi aur wo har cheez ka ilm rakhta hai”.
📙 (Surah Hadeed 57 : 3)

✔”(Ai Nabi) aap kahiye ke wo kaun hai jo tum ko aasman aur zamin se rizq pahochata hai, ya wo kaun hai jo kaano aur aankho par poora ikhtiyaar rakhta hai, aur wo kaun hai jo zinde ko murde se nikalta hai aur murde ko zinde se nikalta hai aur wo kaun hai jo tamam kamo ki tadbir(intezam) karta hai? zarur wo yahi kahenge ke “Allah”, to unse kahiye ke phir kyo nahi darte”
📕(Surah Yunus 10 : 31)
To be continue……….

SALAAT(NAMAZ) KI QAZA KAISE ADA KARE❓

📮SALAAT(NAMAZ) KI QAZA KAISE ADA KARE❓

Bismillahhirrahmanirrahim

Musalman shaksh ke liye ye jayez nahi ke wo baghair kisi  sharaee uzr(wajah) ke yani kahili aur laparwahi ki wajah se namaz ke waqt me takheer(der) kare hatta ke us ka waqt hi nikal jaye kyunki Allah Ta’ala ne har namaz ke ada karne ka alag alag waqt muqarrar kar diya hai aur hamare liye unhi tay kiye gaye waqto me namaze ada karna farz kiya gaya hai.Jaisa ke Allah Ta’ala ka farman hai.

🔴Farman e ILAHI

✔ “Beshak momino par tay shuda waqto pe namaz ada karna farz hai”
📘An-Nisa,ayah :103

Namaz ke qaza hone ki do suratein islam me batai gayi hain.
1.Nind
2.Bhool

✔☘Anas bin Malik Radiallahu anhu se riwayat hai k Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya “jo koi namaz ada karna bhool jaye,usko chahiye ke jaise hi usey yaad aye ,wo namaz ada karle.Isliye ki iska koi aur kaffara nahi.”
📚 Bukhari,572

✔☘Anas bin Malik Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya:
“Jab tumme se kisi ki namaz, bhool ya nind ki wajah se Qaza ho jaye to usey chahiye ke jab yaad aye tab ada karle isliye ke Allah Ta’ala farmata hai ” Namaz qayem karo meri yaad ke liye”(Surah Taha, Ayah: 14)
📚Sahih Muslim, 684

Ibn Hazm ne kaha:
” Jisne bhi baghair kisi sharaee uzr ke namaz ada na ki yaha tak ki us namaz ka waqt hi nikal jaye wo kabi uski qaza nahi ada kar sakta kyunki baghair kisi uzr ke namaz zaya karne ke baad qazaye kuch faida nahi dengi.Use chahiye ke sachhi tauba kare aur dobara aisa na karne ka ahed karle. Lehaza use kasrat se nafil ada karni chahiye, ho sakta hai ke un nafilo ki bina par uske farayz ki kami aur nuqs puri ho jaye aur akhirat ke din uski neki ka wazan zada ho jaye.
📗Al-Muhalla 2/235

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah me ulema farmate hai :
Jo koi bhi farz namazo ko bina kisi sharaee uzr ke qaza karta hai chahe wo ek namaz ho ya kai ho usey Allah Ta’ala se sachhi tauba karni chahiye. Aur usey in namazo ki qaza ni ada karni hai aur naahi koi kaffara ada karna hai,Kyunki janbujh ke namaz qaza karna ek bada kufr hai jaisa ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

✔☘Buraidah Radiallahu anhu kahte hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
“Hamare aur munafiqeen ke darmiyan namaz ka muahida(agreement) hai to jisne namaz chhod di usne kufr kiya”
📚Tirmizi , 2621

✔☘Jabir Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya :
“Admi aur kufr aur shirk ke darmiyan tark e namaz hai(yani namaz ko chhodna). ”
📚Sahih Muslim, 242

Isliye Allah se sachhi tauba karne ke alawa namaz qaza karne ka koi aur kaffara nahi.
📗Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah 6/50

📮AURAT KA KHUSHBOO LAGA KAR BAHAR JANA KAISA HAI❓

📮AURAT KA KHUSHBOO LAGA KAR BAHAR JANA KAISA HAI❓

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Jo aurat khubsurat libas pahen kar aur khusbhu lagakar kar bahar nikalti hai to ham ye nahi kahte ki uski niyat kharab hai lekin ye zarur hai ke us aurat ne mardo ki niyat me khalal dala hai.Jaha Allah Ta’ala mardo ko hukm dete hai ke apni nigahe nichi karo to dusri taraf aurato ko bhi hukm deta hai ke aurate aisa kam na kare ke jisse mard na chahte hue unki taraf mutawajjo(attract) ho jaye, aur aurat apne is amal se jane anjane me najane kitne mardo ko gunahgar bana deti hai.Jabki wo jism ki badbu us khushbu se lakh gunah achhi hai ke jis khushbu ko lagakar bahar jane pe Allah ke Rasool Sallallahu Aalaihi wasallam ne aurat ko zaniyah kaha.
Aurat ke liye apne ghar me rahte hue khusbhu lagana jayez hai aur agar khushbu apne shauhar ko khush karne ke liye lagai jaye to ye mustahab hai kyunki ye shauhar ki behatareen ita’at me shamil hota hai.
Lekin agar aurat khushbu laga kar bahar nikle ke usey ghair mehram aur ajnabi mard sunghein aur uski khushbu paayein to ye haram hoga aur is amal par aurat gunahgar hogi kyunki us aurat ne mardo ko fitne me dala hai aur uske liye aur khud ke liye Zina ke darwaze khole hai. Jaisa ke hadeeso me ata hai

✔☘1.Abu musa Ashari Radiallahu anhu bayan karte hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
“Jo aurat bhi khushbu laga kar logo ke pas se guzre ke log uski khushbu paayein to wo aurat zaniyah(adulteress) hai. ”

✔☘2.Zainab saqfiyah Radiallahu anhu bayan karti hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
” jab tumme se koi aurat masjid ki taraf jaaye to wo khushbu ke Qareeb bhi na jaaye. ”

✔☘3.Abu Hurairah Radiallahu anhu bayan karte hai ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
” Jis aurat ne bhi bakhoor(khushbu ki dhoni) li ho wo hamare sath eisha ki namaz me mat aaye. ”

✔☘4.Musa bin Yasad bayan karte hai ke Abu Hurairah Radiallahu anhu ke pas se ek aurat guzri jisse khusbhu arahi thi to Abu Hurairah Radiallahu anhu kahne lage:
” Ai Allah o Jabbar ki bandi kya tum masjid jana chahti ho❓”
Wo arz karne lagi: “Jee Haan”, to Abu Hurairah Radiallahu anhu kahne lage: Jaao jakar ghusl karo, kyunki maine Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ko ye farmate hue suna hai
” jo aurat bhi masjid ki janib jaaye aur usse khushbu arahi ho to Allah Ta’ala uski namaz us waqt tak qubul nahi karta jab tak ke wo apne ghar wapis akar ghusl na karle”

Khusbhu istemal karne ki mumaniyat ka sabab wazeh(clear) hai ke aurat ki khushbu mardo ko apni taraf mutawajjo(attract) karti hai. Ulemaaye ikram ne  iske sath sath aur chizo ko bhi shamil kiya hai ke jab aurate masjid jana chahe to in chizo se bache.
Maslan(jaise):
Achha aur khubsurat libas aur jo zewar zahir hota ho aur aala qism ki zeenat wa zebaaish aur mardo ke sath uthna baithna yani ke unka sath.
📚Fatahul Bari(2/279)

📮KYA GHAIR MUSLIM KO QURBANI KA GOSHT DIYA JA SAKTA HAI❓

📮KYA GHAIR MUSLIM KO QURBANI KA GOSHT DIYA JA SAKTA HAI❓

Bismillahhirrahmanirrahim

Ghair muslim ko eid ki qurbani ka gosht dena jayez hai, aur agar ghair muslim apka rishtedar, ya padosi ho ya fir ghareeb ho to khususi taur pe unhe dena jayez hai. Jaisa ke Allah Ta’ala Qur’an me farmata hai

🔴Farmane e ILAHI

“Allah Ta’ala tumhe unlogo ke sath ehsan aur insaf karne se mana nahi karta jo tumse jang nahi ladte aur tumhe tumhare gharo se bedakhal nahi karte, beshak Allah Ta’ala insaaf karne walo se mohabbat karta hai”
📗Surah Mumtahina, Ayah:8

Aur Eid par kee jane wali Qurbani ka gosht unhe dena bhi us ehsaan me shamil hai jiski Allah Ta’ala ne hame ijazat di hai.

✔☘Mujahid Rahimahullah se marwi hai ke: Abdullah bin Umar Radi Allahu’Anhuma ke ghar unke liye ek bakri zubah ki gayi, chunanche jab wo tashreef laye to pucha: kya tumne hamare yahudi padosi ko isme se tohfa diya hai? 
Kya tumne hamare yahudi padosi ko isme se tohfa diya hai?
Maine Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ko fatmate hue suna tha
(Jibreel alaihissalaam mujhe padosi ke sath husn suluk karne ki hamesha takeed kiya krte rahe yaha tak ke mujhe guman hone laga ke ye ise waris bana denge)
📚Tirmizi, 1943

Ibn Qudaima Rahimahullah kahte hai ke

Ye bhi jayez hai ke (us qurbani ke gosht) se kafir ko bhi khilaya jaye…, kyunki ye nafil sadaqa hai jaise ki deegar sadaqat unhe diye ja sakte hai.
📕Al-Mughni (9/450)

✔Sheikh ibn Baaz Rahimahullah farmate hai:

Aise kafir jinke sath hamari jang nahi hai unhe Qurbani ka gosht ya sadaqa diya ja sakta hai.
📗Majmooa Fataawa ibn baaz (18/48)

📮GHAIRULLAH KE NAAM KI QURBANI HARAM HAI

📮GHAIRULLAH KE NAAM KI QURBANI HARAM HAI

Bismillahhirrahmanirrahim

Qurbani karna Allah ki ibadat hai aur har qism ki ibadat sirf aur sirf Allah ke liye hi hai.Lekin kuch kam ilm log Allah ke alawa Nabiyo jaise ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ke naam par ya fir waliyon ke naam par Qurbani karte hai jo ke haram aur shirk hai.Jaisa ke Allah Ta’ala Quran me farmata hai..

🔴Farman e ILAHI

✔”Tum par murda aur (baha hua) khoon aur suwar ka gosht aur har wo cheez jis par Allah ke siwa dusro ka naam pukaara gaya ho haraam hai. ”
📙(Surah Al-Baqara: 173, Al-Maidah:3, An-An’aam:145)

✔(Ai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam)” Aap kah dijiye yaqeenan meri namaz meri qurbani mera jeena aur mera marna khalis Allah ke liye hai jo tamam jahaano ka malik hai.”
📗(Surah An-An’aam Ayah:162)

✔”Bas tu apne Rab ke liye namaz padh aur Qurbani kar”
📙(Surah Al-Kausar, Ayah:2)

✒In ayaat se saaf pata chalta hai ke qurbani ibadat hai, Allah ne in ayaat me namaz ka zikr karne ke bad qurbani ka zikr kiya jaise namaz ibadat hai waise hi qurbani karna bhi ibadat hai, aur har qism ki ibadat sirf aur sirf Allah ke liye hi honi chahiye.
Alalh Ta’ala farmata hai:

✔”Aur tumhara Parvardigar saaf saaf hukm de chuka hai ke tum Us (Allah) ke siwa kisi aur ki ibadat na karna.”
📘(Surah Bani Israel, Ayah:23)

🔴Ghairullah ke liye zubah karne wale pe LAANAT

✔☘Ali Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya:
“Laanat ho us shaks par jo Ghairullah ke liye zubah karta hai.”
📚Sahih Muslim, 1978

✒Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne Ghairullah ke naam pe qurbani dene wale pe lanat ki hai kyunki Har wo chiz jo Allah ke liye ki jati hai wo ibadat hai jaise namaz, roza, haj, zakat, sadqa, qurbani waghairah aur in ibadato me Allah ke sath kisi aur ko shareek karna Shirk kahlata hai.Aur Allah Ta’ala shirk karne wale ko nahi bakshta…

🔴Allah apne saath shareek kiye jane ko nahi bakshta aur uska thikana JAHANNAM hai

✔”Yaqeenan Allah ta’ala apne saath shareek kiye jaane ko nahi bakshta aur uske siwa jise chaahe baksh deta hai,aur jo Allah ta’ala ke saath shareek muqarrar kare usne bahut bada gunaah aur buhtaan baandha”
📕( Surah Nisa 4 : 48)

✔”Yaqeen maano ke jo shaks Allah ke saath shareek karta hai, Allah ta’ala ne uspar jannat haraam kardi hai, us ka thikaana jahannam hee hai aur gunehgaaro ki madad karne waala koyi nahi hoga. ”
📒( Surah Maidah 5 : 72)

📮QURBANI KI FAZEELAT AUR USKA MAQSAD

📮QURBANI KI FAZEELAT AUR USKA MAQSAD

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴QURBANI KI TAREEF

Qurbani ka lughwi ma’na
1.”Qurbani wo janwar hai jo khuda ki raah me Qurban kiya jaaye”
📘(firozul-lughat:953)

2.”Qurbani wo amal hai jisse Allah Ta’ala ka qurb(nazdeeki) hasil kiya jata hai.”
📘(Al qamoosul muheet)

🔴QURBANI KI FAZEELAT

Qurbani Ibraaheem Alailhissalam ki azeem tareen sunnat hai, ye amal Allah Ta’ala ko itna pasand aya ke is amal ko Qiyamat tak musalmano ke liye azeem sunnat qarar diya aur is azeem sunnat ko hamare pyare nabi Mohammad sallallaho alaihi wasallam ne apna dayemi(hamesha ka)  amal banaya.
Allah Ta’ala farmata hai :
“Bas tu apne Rab ke liye namaz padh aur Qurbani kar”
📗Al-Kausar, Ayah:2

🔴QURBANI KA MAQSAD

Qurbani ka maqsad mahez Allah ki raza hasil karna, uska qurb talash karna aur taqwa ka husool(hasil karna) hona chahiye, qurbani me kisi makhlooq ki raza talash karna ya Allah ke siwa kisi aur ki khushnudi chahna haram hai. Jaise ki Allah Ta’ala farmata hai:

“Aap kah dijiye yaqeenan meri namaz meri qurbani mera jeena aur mera marna khalis Allah ke liye hai. ”
📘Surah An’aam, Ayah :162

Aur ek dusre maqam pe Allah Ta’ala ne farmaya :
” Allah ko na to tumhari Qurbaniyo ka gosht pahuchta hai aur na unke khoon, lekin use tumhari taraf se(tumhare dilo ka) taqwa pahuchta hai.”
📙Surah hajj, Ayah:37

Lehaza Qurbani me Riyakari(dikhawe) ka amal dakhil na ho aur isi tarah qurbani me khilaf e shari’at umoor aur Allah ta’ala ko naraz karne wale bure amal se bacha jaye taki Allah hamari Qurbani qubool kare.

🔴QURBANI KAB KARNI CHAHIYE

Qurbani namaz ke baad karni chahiye jaise ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :

“Jisne namaz se pahle zubah kar liya to uski Qurbani nahi hui. ”
📚Sahi Bukhari, 5545

Jisne namaz se pahle zubah kiya usne mahez apne khatir (janwar)zubah kiya aur jisne namaz(eid) ke bad jaanwar zubah kiya to yaqeenan uski Qurbani puri ho gayi aur usne musalmano ki sunnat pali.
📚Sahih Bukhari, 5546

📮QURBANI KARNE WALE KE AHLO AYAL KE LIYE BAAL AUR NAKHUN KATNA JAYEZ HAI

📮QURBANI KARNE WALE KE AHLO AYAL KE LIYE BAAL AUR NAKHUN KATNA JAYEZ HAI

Bismillahhirrahmanirrahim

🔴Mustaqil Fatwa committee ke fatwe me hai ke:

Jo shaks qurbani karna chahe uske liye ye hukm hai ke wo zul hijjah ka chand nazar aane ke bad apne baal, nakhun aur apne jism ke kisi bhi hisse se koi bhi chiz na kate.”
Umme salamah Radiallahu anha se rivayat hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya :jab tum zul hijjah ka chand dekh lo aur tumme se koi ek qurbani karne ka irada rakhta ho to wo apne baalo aur nakhun ke katne se ruk jaaye.
📚Sahih Muslim, 1977

Umm Salamah Radiallahu anha  rivayat karti hai ki Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya
“Jiske pas zibah karne ke liye koi qurbani ho to jab zul hijjah ka chand nazar ajaye to wo qurbani zabah karne tak wo apne baal aur nakhun na kaate.”
📚Sunan Abu Dawud, 2791

📗Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (11/397)

🔴Sheikh ibn Uthaymeen Rahimahullah apni kitab shara al mumti me kahte hai:

Jiske janib se qurbani ki ja rahi hai uske liye baal waghaira katne me koi haraj nahi uski daleel mundarja zail hai.
1.Hadees se zahir yahi hota hai ke ye hurmat sirf qurbani karne wale ke sath khaas hai to is bina par ye hukm sirf ghar ke hakim pe laagu hai(yani jo qurbani kar raha hai) lekin ahlo ayal par ye haram nahi hoga kyunki Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne qurbani karne wale ke liye ye hukm bataya hai lehaza iska mafhoom ye hoga ke jiske janib se(yani jinke liye) qurbani ki ja rahi hai uske liye ye hukum sabit nahi hota.

  1. Rasool’Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bhi apne ahal wa ayal ke janib se qurbani kiya krte the lekin unse ye sabit nahi ke Nabi sallAllahu Alaihi wasallam ne gharwalo ko bhi ye farmaya ho ke tum apne baal aur nakhun aur jism ke kisi bhi hisse se kuch bhi na kaato,agar unpar ye haram hota to Nabi sallAllahu Alaihi wasallam unhe isse mana karte.
    📗Al-Sharh al-Mumti’ (7/530)

QARZ KA KHATARNAAK MUAMLA

📮QARZ KA KHATARNAAK MUAMLA

Bismillahhirrahmanirrahim

☘Salama bin Al-Akwa Radiallahu anhu se rivayat hai ki
Nabi sallallaho alaihi wasallam ke yaha namaz padhne ke liye kisi ka janaza aya. Aap sallaho alaihi wasallam ne daryaft farmaya :kya is mayyat par kisi ka Qarz tha?  Logo ne kaha ke nahi. Aap sallallaho alaihi wasallam ne unki namaz janaza padha di. Fir ek aur janaza aya, Aap sallallaho alaihi wasallam ne daryaft farmaya :mayyat par kisi ka Qarz tha? Logo ne kaha ke haa tha. Ye sun kar Aap sallallaho alaihi wasallam ne farmaya ke fir apne saathi ki tum hi namaz padhlo. Abu Qatada Radiallahu anhu ne arz kiya Ya Rasool’Allah!! Unka Qarz mai ada kar dunga. Tab Aap sallallaho alaihi wasallam ne unki namaz janaza padhai.
📚Sahih bukhari 2295

☘Abu Hurairah Radiallahu anhu se rivayat hai ki
Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya : momin ki jaan uske qarz ki wajah se atki rahti hai jab tak ki uski adaygi na ho jaye.
📚Tirmizi 1078

✔☘Mohammad bin Jahsh Radiallahu anhu se rivayat hai ki
Ham Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ke paas baithe hue the ke Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne apna chehra mubarak aasman ki taraf uthaya aur fir apni hatheli apni peshani par rakhi aur farmane lage: SubhanAllah kitni sakhti aur tashdeed(strict issue) nazil ki gayi hai..
To ham khamosh rahe aur sahem gaye aur jab dusre din maine Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam se daryaft kiya ke aye Allah Ke Rasool Sallallahu Aalaihi wasallam wo kaun si sakhti aur tashdeed(strict issue) thi❓
To Rasool’Allah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya :
Us zaat ki qasam jiske hath me meri jaan hai! Agar koi shaks Allah ki raah me Qatl kar diya jaaye fir use zinda kiya jaye aur fir Qatl kar diya jaaye aur fir zinda kiya jaye aur fir Qatl kar diya jaye aur uspar Qarz hoto wo jannat me dakhil nahi hoga jabtak ke uska Qarz ada na kar diya jaaye”
📚Sunan Nasai 4684