📮NA-SHUKRO KE LIYE ALLAH KA SAKHT AZAAB

🍂🍃Bismillahirrahmanirrahim🍃🍂

AL-QURAN

✔Aur jab tumhare parwardigar ne tumhe aagah kar diya ke agar tum shukr guzari karoge to beshak mai tumhe zada dunga aur agar tum nashukri karoge to yaqeenan mera azab bahut sakht hai.
📕Surah Ibrahim,Ayat 7

✔Is liye tum mera zikr karo mai bhi tumhe yad karunga, meri shukrguzari karo aur nashukri se bacho.
📕Surah Baqra 152

✔Ai iman walo! Jo paakiza chize hamne tumhe de rakhi hai unhe khaao, piyo aur Allah Ta’ala ka shukr karo, Agar tum khas usi ki ibadat karte ho.
📕Surah Baqra 172

✔Agar tum nashukri karo to (yaad rakho ke) Allah Ta’ala (tum sabse) beneyaz hai aur wo apne bando ki nashukri se khush nahi hai aur agar tum shukr karo to wo ise tumhare liye pasand karega.
📕Surah Zumar, Ayat 7

✔Beshak Allah Ta’ala logo par bada fazl wala hai, lekin aksar log nashukre hain.
📕Surah Baqra 243

HADEES

✔☘Abu Hurairah Radiallahu anhu se rivayat hai ki Rasoollallahu Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya jab tum mein se koi shaksh kisi aisey aadmi ko dekhey jo maal aur shakal aur surat mein us sey badhkar hai to us waqt usey aisey aadmi ka khayal karna chahiye jo us sey kam darje ka hai
📗Reference:Sahih bukhari, Vol 7, 6490}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: