📮 10 Points : Hamari DAWAT ❓

📮 *10 Points  : Hamari DAWAT* ❓

🍃BismillahirRahmanNirRaheem🍃

📝Dars : 100 (25/06/2016, Sat)

📘Jawab :

💯✔☄“Ahle Hadees” jo “Islami Shariyat”  ka ek tarjumaani naam hai jo “Ahle Sunnat wal Jamaat” ke Manhaji naamo me se  1 “Manhaji” (Methodological and ideological) naam hai jo saare Duniya 🌍 me mukhtalif naamo se jaana aur pachechaana  jaata  hai jaisa ke Muhammadi, Salafi, As’haabul Hadees, Ahle Asar, Ansaarul Sunnah, Tayfa Mansoora, Firke Naajiya.

👨‍👨‍👦 Log kahte  hai ke “Ahle Hadees” ki Dawat yaani sirf aur sirf Musalmano ko Namaz me Raful-Yadain aur Sine par hath badhane ki taraf bulana hai lekin unhe pata nahi hai ke iske Dawat ka maidan bahot wasi hai, aaj ham isko apke khidmat me pesh kar rahe hai.

     💦  *Hamari Dawat* 💦
                                                                ☄1⃣Tawheed aur itteba-e-Sunnat ka ehatmaam Najaat (Jahannam se chhutkaare) ki laazmi shart hai aur Shirk wa Biddat me halaakat wa barbaadi yaqini hai.

          🌸🌸🌸
                                                    ☄2⃣Quran wa Sunnat ki itteba ko Zaati-Raay, Baap-Dada ki pairawi aur Samaaji Rasm-Riwaaj ya Aksariyat ke amal par tarji denaa Imaan ka takaza hai.

                                                       🌸🌸🌸

☄3⃣Quran wa Sunnat ki pairawi man-mane faham (samaj) ki bajaay Sahaba aur Salaf ke muttfaqa (collective) faham ki pairawi Sabilul-Mominin (Sahaba ke raaste) ki itteba hai, ye gumrahi se bachne ki zamaanat (guarantee) hai.

                                                              🌸🌸🌸

☄4⃣Islami Shakhsiyaat (Islamic personalities) ka ehtaraam zaruri hai lekin Quran wa Sunnat se takraane wali baat chhod kar Shakhsiyaat ke bajaay daleel ki pairawi karna Sahaba aur Salaf ka Muttfiqa tariqa hai.

                                                             🌸🌸🌸

☄5⃣Awliya Allah se khususi Muhabbat karna Imaan me daakhil hai lekin kisi Wali ko Allah ki Rububiyat, Uluhiyat (ibaadat) ya uske Asma wa Sifaat me sharik karna nihaayat Sangin jurm hai jiska naam SHIRK hai jiski mukhaalifat (oppose) khud Awliyaa Allah karte rahe hai.

                                                             🌸🌸🌸

☄6⃣Imamo ki khidmaat (services) aur tahekikaat (research) se istefaadaa (fayada) hasil karna Insaan ki basirat me izaafe ka sabab hai lekin kisi ek hi ki tarafdaari karte huye baaki Imamo ki khidmaat aur tahekikaat ko nazar andaaz kar dena unki Naqadri aur Nashukri hai.

                                                             🌸🌸🌸

☄7⃣Deeni Uloom ko logo ki taraf se daakhil ki gayi tamaam Aaludgiyo (kharabiyo) se paak karte huye Awaam (Public) me “Andhi Taqleed”  ki bajaay Tahekik aur Itteba-e-Haq ka jazba paida karna tamaam Ambiya ka tariqa hai.

                                                             🌸🌸🌸

☄8⃣Tasfiya-e-ilm ke saath saath Nabwi tarj (tariqe) par afraad (har ek ka) ka tazkiya bhi zaruri hai take baatil afkaar (nazriyaat) se bachne se saath saath wo nafsaaniyaat aur amli inheraaf se mahefuz ho kar Sirat-e-Mustqeem par saabit kadam rahe sake.

                                                             🌸🌸🌸

☄9⃣Ummat ki safo me baahmi (aapsi) ittehaad Ummat ki quwwat hai aur baahmi ikhtelaaf wa inteshaar kamzori aur pasti ka sabab (wajah) hai. Lihaaza Kitab wa Sunnat aur Manjah-e-Salaf ki taraf Dawat aur baahmi Muhabbat wa Shafaqqat ke zariye Ummat ko Mutthid karna har daur ki ahem-tareen zarurat hai.

                                                             🌸🌸🌸

☄🔟Zaati mafaadaat (khud-garzi) aur la-ilmi ki bina par Aalami satah (World Level) par Islam aur Muhammad (SallallahuA’laihiWaSallam) ke silsile me galat-bayaaniyo (jhoote propagando) ke tufaan ko rokne ke liye Islam ki Taalimaat (Teachings of Islam) aur Seerat-e-Rasool (SallallahuA’laihiWaSallam) ko aam karna aur ilzaamaat wa ittehaamaat ka Jawab de kar Islam ka Difah (defense) karna Ummat ki Daymi Zimmedari hai jo Khair-e-Ummat ke mansab ka ahal banaati hai.

                                                         🌸🌸🌸

wallahu Aalm Sawab.

Regards Abu Inayah

https://letsknowahlulhadees.wordpress.com/

https://manhajusalaf.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: