📮RAMZAN KE FAZAIL(Part-3)

📮*RAMZAN KE FAZAIL*

⭐ _Part:_3⃣

🕌 *ROZE  KE FAZAIL*🕌

1⃣ *Roze Ki Tarah Koi Amal Nahi*
⭐Abu Umama  RadhiAllahu Anhu  se  riwayat  hai,  farmate  hain: Main ne  kaha :  (Ai  Allah ke Rasool,)  mujhe  koi hukum  dijiye  ki  main (barahe rast usey) Aap se  akhaz karoon.  Aap ne farmaya: Roze  ka ihtemam  karo kyunki roze ki  tarah  aur koi amal  nahi.
📚(Musnad Ahmad,  Nasa’i,  Ibn Hibban, Haakim)
✍🏼Rawi: Abu Umama
📒[Saheeh ul-Jami’ 4044]
📊(Saheeh)

2⃣ *Roza Maghfirat Ka Zariya Hai*

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Jis ne Imaan ke saath aur  Sawab ki niyat se Ramzan ke Roze  rakhe  us ke pichhle  saare  Gunah  muaaf kar  diye  jate  hain.
📚[Bukhari: Al-Imaan 38,  Muslim:  Salatul Musafirin wa  Kasriha 1268]
✍🏼Rawi: Abu Hurairah RadhiallahuAnhu

3⃣ *Roza Jahannum Se Azadi Ka Sabab Hai*
Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: ‘Allah taala  har  Iftaar  ke waqt Jahannum  se  kuchh logon  ko  azad  karta hai aur  yeh (Ramzan ki)  har raat  ko hota hai.’
📚(Ibn  Majah)
✍🏼Rawi: Jabir radi Allahu anhu
📚(Musnad Ahmad,  Tabarani,  Ibn Majah)  ✍🏼Rawi:  Abu Umama
📝[Saheeh ul-Jami’ 2170]
📊(Hasan)

4⃣ *Roza  Jahannum  Se  Dhaal Hai*
Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: ‘Roza dhaal hai  jis  ke  zariye  banda  Jahannum  se apni hifazat karta  hai.’(1)*
📚 (Tabarani)
✍🏼Rawi:  Usman bin Abil Aas
📒[Saheeh ul-Jami’ 3867]
📊(Hasan)

📝(1)* Munawi farmate hain: Bachao  se duniya  mein  nafarmani  se hifazat jaise sahwaton ko  katna aur Aazaa  ki gunahon  se hifazat  karna aur  akhirat mein  Jahannum  se hifazat muraad hai.
📒(Faizul Qadeer:  3865)

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Roza dhaal hai,  aur  Jahannum  se  bachao ke liye ek  mazboot qila hai.
📚(Musnad Ahmad,  Sawbil Imaan lilBayhaqi)
✍🏼An  Abi Hurairah
📒[Saheeh ul-Jami’ 3880]
📊(Hasan)

5⃣ *Roza Nafs Ki Bimariyon Ka Ilaaj Aur Taqwa Ka Sabab Hai*

Allah Taala ne farmaya: Ai  imaan walon tum  par  Roze farz  kar  diye gaye  waise  hi jaise  tum  se pehle logon  par  farz  kiye  gaye the,  taki tum  Taqwa  ki raah ikhtiyar  karo.
📖[Surah al-Baqarah:  Ayat-183]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Sabr  ke  mahine (Ramzan) ke Roze  aur  har  maah ke  teen(3)  Roze  seene mein  maujood kharabiyon ko nikal  deta  hai.
📚(Al-Bazzar)
✍🏼An Alee  wa Ibn Abbas
📚(Al-Baghawee, al-Bawardee, Tabaranee)
✍🏼An Namr bin Taulab
📒[Saheeh ul-Jami’ 3804]
📊(Saheeh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: