📮RAMZAN KE FAZAIL(Part-2)

📮RAMZAN KE FAZAIL

_Part_: 2⃣

🕌 *RAMZAN KE MAHINE KE FAZAAIL*

1⃣. *Ramzan Barkaton Wala Mahina Hai*
Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: ‘Tum  par Ramzan  aaya  hai  jo ek  Mubarak  mahina  hai.’
📚(Musnad Ahmad,  Nasa’i,  Baihaqi fi sawbil imaan)
✍🏼Rawi: Abu  Hurairah  Radhiallahu  Anhu 📒[Saheeh ul-Jami’ 55] 📊(Saheeh)

2⃣ *Ramzan Quran Ke Nuzool Ka Mahina Hai*
Allah Ta’ala farmata hai:
“Ramzan  woh  mahina hai  jis  mein Quran nazil  huwa,  jo  logon  ke  liye hidayat  hai  aur  jis mein hidyat ke liye aur  Haq wa  Baatil  mein farq karne ke liye  nishaniyan  hai.” 📖[Surah al-Baqarah (2); Ayat-185]

3⃣ *Ramzan Gunaho Ke Kaffare Ka Sabab Hai*
Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Panch namazein  aur ek Jumu’ah doosre  Jumu’ah tak,  aur ek  Ramzan doosre  Ramzan tak  hone  wale  wali  khataon ka kaffara  ban jata  hai  jab ki Aadmi kabira gunaho  se  bachta rahe.
📚(Muslim:  At-Taharah 344)
✍🏼Rawi: Abu Hurairah Radhiallahu Anhu

4⃣ *RAMZAN KE  MAHINE MEIN  SHARKASH  SHAYATEEN QAID KAR DIYA JATA HAI*
Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Jab Ramzan  ki  pehli  raat  hoti  hai  toh Jinnon mein  se  sharkash shayateen ko  zanjeeron  mein jakad diya  jata  hai,  Jahannum  ke darwaze band  kar diya  jata  hai,  (mahine  bhar)  us  ka koi darwajah  nahin  khulta aur Jannat  ke  darwaze  khol  diye  jate  hai (mahine  bhar)  us  ka  koi  darwaza band nahi  kiya  jata,  ek nidaa lagane  wala  nidaa  lagata  hai: Ai khayr  ke  talab  karne  wale, aage badh aur  ai shar  ka irada  karne  wale, ruk  jaa, aur  Allah kuchh logon  ko Jahannum  se  azad kar deta hai.
📚(Tirmizi,  Ibn  Majah, Ibn  Hibban,  Haakim,  Bayhaqi)
✍🏼Rawi:  Abu Hurairah  Radhiallahu  Anhu
📒[Saheeh  ul-Jami’  759]
📊(Hasan)

📝Alfaaz  Ibn Khuzaima  ke  hain isi  tarah  ikhtesar  ke  saath  Bukhari  wa Muslim  mein hai.

Nasa’i ke alfaaz hai:
“Is  (mahine)  mein sharkash shayateen  ko  qaid kiya  jata  hai.  (3)*
📚[Nasa’i Bitahqeeqil Albani 2106]
✍🏼Rawi: Abu Hurairah
📊(Saheeh)

*(3) Isi liye Ibn Khuzaima Rahimahullah farmate hain: Aap  ﷺ ke is  farman “Shaytaan qaid kar  diya jata  hai”  se muraad woh Jinn  hai  jo sharkash hote  hain na ki tamam  Shayateen,  is  liye  ke Shaytaan ka itlaaq  baaz  Jinnon  par  bhi hota hai.
📚[Saheeh  Ibn Khuzaima:  Jild.3,  Safa  188]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: