📮 RAMZAN KE FAZAIL(Part-5)

📮 *RAMZAN KE FAZAIL*

⭐ _Part:_5⃣

🕌 *QIYAM  E  RAMAZAN KE FAZAAIL*

1⃣ *Qiyam e Ramazan ki Fazilat*
⭐Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Jis ne Imaan aur  sawab ki niyat  se  Ramzan ka  Qiyam  kiya  us ke pichhle saare  gunah  muaaf  kar  diya jayenge.
📚[Bukhari: Salat ut-Taraweeh 2009; Muslim:  Salatul  Musafirin wa Kasriha 1267] Alfaaz Muslim ke hain

2⃣ *Ramazan mein Imaam ke saath Qiyam e Ramazan ki Fazilat*
⭐Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: Jo Imaan ke  saath  Namaaz  padhe  yahan  tak ki Imaam  Namaaz poori  kar le,  us ke liye  poori raat  Qiyam  ka  sawab likha jata  hai.
📚(Tirmizi) ✍🏼 An  Abee  Dharr
📒[Sunan Tirmizi bitahqeeqil Albani 806; Irwa’ Jild 2 Safa 193]
📊(Saheeh)

3⃣ *Qiyam e Ramazan ka ihtemam karne ki Fazilat*
⭐Amr  bin Murra  al-Juhni Radhiallahu  Anhu  farmate  hain: Quzawah qabile  se  ek shaksh Allah ke Rasool  ﷺ  ke paas  aaye  aur Aap se kaha:  Ai  Allah ke  Rasool!  Bhala batlaiye  Agar  main gawahi doon  ki Allah ke  siwa  koi Mabood barhaq nahi aur  Aap  Allah ke Rasool hain, Paanch waqt  ki Namaazein bhi  padhoon,  Ramazan  ke  Roze  bhi rakhoon aur  Qiyam  e  Ramazan ka  bhhi ihtemam  karoon  aur Zakat  bhi doon  (toh  us par  mujhe  kya  milega)?  Nabi  ﷺ  ne jawab  diya:  Jis ka khatma  is  amal  par ho  woh  Siddiqeen  aur Sohadaa  mein  hoga.
📚(Ibn  Khuzaima,  al-Bazzar,  Ibn  Hibban)
Alfaaz  Ibn  Khuzaima  ke  hain
📒[Saheeh Ibn Khuzaima 2212; Saheeh ut-Targheeb 1003]
📊(Hasan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: