📮QURAN O SUNNAT PAR AMAL KARNE KA HUKUM

📮QURAN O SUNNAT PAR AMAL KARNE KA HUKUM

♻Bismillahhirrahmanirrahim♻

HADEES📘”Musalmano kharbardaar raho main yani Nabi sallAllahu Alaihi wasallam Quran diya gaya hun , or uske saath usi tarah ki ek aur chiz yani Sunnat yani Hadees bhi diya gaya Hun”
📚(Abu Dawood , kitab us Sunnati 4604 , Ibn Hibban 97 , Ibn Hibban ne isse sahi kaha hai)

📘Allah ne hukm farmaya 👇🏻

💯✔- Aye Musalmano , Aaj ke Din maine tum par apni nemat ko poora kar diya , or tumhare liye Islam ko bataur e Deen pasand kar liya hai ,
📘{Surah 5 al-Ma’idah , Aayat no 3}

👆🏻Yeh Aayat Dul’Hijjah san 10 Hijr mein A’rfat ke maidan mein Nazil hui, is ke nazil hone ke 3 mahine ke baad Nabi sallAllahu Alaihi wasallam yeh Kamil Deen ummat ko Dekar Allah se ja mile , or ummat ko yeh wasiyat kar gaye.

-⛔WASEEYAT📝Main yani Nabi SallAllahu Alaihi wasallam , tumhare darmiyan aisi do chizen chhore ja raha hun ke jab tak tum unhe mazbuti se pakde rahoge hargiz gumrah na hoge , yani Allah ki Kitab or meri Sunnat.
📚{Bahqi , Mu’atta Imaam Malik , kitab ul Qadr 2/899 Hakim , 1/93 , or Ibn Hazam ne isse sahi kaha hai}

👆🏻Maloom hua ke Islam , Quran O Sunnat mein mahdood hai , or yeh bhi sabit hua ke mas’hala or fatwa sirf wahi amal karne k layaq hai jo Quran o Sunnat tarik se sabit ho

⛔Nabi sallAllahu Alaihi wasallam farmate hai “Meri sari ummat jannat mein dakhil hogi us ko chhor kar jisne inkaar kiya , sahabi (ra) ne pucha Aye Nabi sallAllahu Alaihi wasallam , Inkaar karne wala koun hoga ? Aap sallAllahu Alaihi wasallam ne farmaya jisne meri farmabardari kiya woh jannat mein dakhil hua or jisne meri na farmani ki to usne inkaar kiya
📚{Bukhari , kitab ul Itisam bilkitab wal sunnah, 7280}

⛔Urbaaz bin Shariya (ra)riwayat karte hai ke ek din Nabi sallAllahu Alaihi wasallam ne hame Namaz padhai fir Aap (saw) hum logon se mukhatib hue or nasihat farmayi , nasihat sunkar hamare aankho se aanshu jari ho gaye aur dil dahel gaya , ek sahabi ne kaha Aye Nabi sallAllahu Alaihi wasallam ye nasihat to aisi hai jaise kisi rukhsat karne wale ki hoti hai , isliye hamko khas wasiyat kijiye, Aap sallAllahu Alaihi wasallam ne farmaya main tumhe wasiyat karta hun ke Allah se darte rahna , aur apni ameer ki jaaez baat sunna or manna , agarche tumhara ameer habshi ho, mere baad jo tum me zinda rahega woh bohat ikhtelaf dekhega , us waqt tum meri Sunnat or Khulfa e Rasheedin ka tariqa lazem pakadna , usse Daato se mazboot pakde rahna aur Deen ke andar naye naye kaamo aur taur tarike se bacchna.
📚{Abu Dawood , kitab us Salat 4607 , Tirmizi , kitab ul Ilm 2676}

👆🏻Is hadees se sabht hua ke Bid’at gumrahi hai , koi Bid’at Has’na nahi .

⛔Abdullah bin Umar (ra)farmate hai , har Bid’at gumrahi hai chahe log use neki samjhe.
📚{As Sunnah , Muhammad bin Nazr Maruzi , Shirhul Usool , 1/92}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: